Мелник от дрон – Загадките на Мелник – Пътешествие през времето (Видео)

Мелник от дрон Мелник от дрон

Мелник – Духът на миналото в най-малкия град на България

Melnik – The spirit of the past in the smallest town of Bulgaria

Мелник е най-малкият град в България, но и един от най-красивите. Мелник е град в област Благоевград, Югозападна България, в Югозападен Пирин планина, на около 440 м надморска височина. Градът е архитектурен резерват и 96 от сградите му са паметници на културата. Известен е със своята история, архитектура и винопроизводство.

Мелник е основан през 6 век пр.н.е. от траките. През елинистическата епоха градът е бил известен като Меликоменас, което означава „град на меда“. През римската епоха Мелник е бил важен търговски център. През Средновековието градът е бил под управлението на българската държава, а след това на Османската империя.

Градът е известен със своите къщи, които са построени от вулканичен камък. Къщите са тесни и високи, с малки прозорци. В града има много църкви, най-известната от които е църквата „Свети Николай Чудотворец“.

Мелник е известен и със своето винопроизводство. В града има много винарни, които произвеждат червено и бяло вино. Най-известното вино от Мелник е Мелнишко червено, което се прави от сорта грозде Мелник 55.

Мелник е красив град с богата история и култура. Градът е популярна туристическа дестинация и привлича посетители от цял свят.

Ето някои от нещата, които можете да видите и направите в Мелник:

Разходете се по тесните улички на града и се възхитете на красивата архитектура.
Посетете църквата „Свети Николай Чудотворец“.
Разгледайте винарните в града и дегустирайте местното вино.
Отидете на пикник в местната гора.
Насладете се на прекрасната гледка към Родопите.
Мелник е град, който ще ви остави без думи. Градът е изпълнен с история, култура и красота. Посетете Мелник и се уверете сами!

Melnik is the smallest town in Bulgaria, but also one of the most beautiful. Melnik is a city in Blagoevgrad district, Southwestern Bulgaria, in the Southwestern Pirin Mountains, at about 440 m above sea level. The city is an architectural reserve and 96 of its buildings are cultural monuments. It is famous for its history, architecture and winemaking.

Melnik was founded in the 6th century BC. from the Thracians. During the Hellenistic era, the city was known as Melikomenas, which means „city of honey“. During the Roman era, Melnik was an important trading center. In the Middle Ages, the city was under the rule of the Bulgarian state, and then the Ottoman Empire.

The town is famous for its houses, which are built of volcanic stone. The houses are narrow and high, with small windows. There are many churches in the city, the most famous of which is the Church of Saint Nicholas the Wonderworker.

Melnik is also known for its wine production. There are many wineries in the city that produce red and white wine. The most famous wine from Melnik is Melnik red, which is made from the Melnik 55 grape variety.

Melnik is a beautiful city with a rich history and culture. The city is a popular tourist destination and attracts visitors from all over the world.

Here are some of the things to see and do in Melnik:

Stroll through the narrow streets of the city and admire the beautiful architecture.
Visit the Church of Saint Nicholas the Wonderworker.
Explore the wineries in town and taste the local wine.
Go on a picnic in the local forest.
Enjoy the wonderful view of the Rhodopes.
Melnik is a city that will leave you speechless. The city is full of history, culture and beauty. Visit Melnik and see for yourself!

Share to friends
Iliyan Pavlov
Дрон фото и видео - изживейте магията на височинната фотография